Stretching

Stretching är ett ganska enkelt sätt att hjälpa till att hålla din häst smidig och rörlig. Effekten man kan uppnå vid regelbundet utförande är tämligen underskattad.

Vid hårt arbete drar musklerna ihop sig och kan bli korta och stumma, vilket naturligtvis påverkar hästens rörelser. En vältränad muskel som stretchas efter arbete behåller sin smidighet och elasticitet och drabbas inte lika lätt av bristningar eller andra skador, som en kort och stum muskel kan göra.
Stretchingen är även viktig att intergrera som en del i rehabiliteringsarbetet eftersom det hjälper till att öka rörligheten och flexibiliteten i låsta och smärtande muskler.

Precis som med allt annat är det viktigt att utföra stretchingen på rätt sätt för att det ska ha en positiv inverkan på din häst. Effekten man vill uppnå är en ökad rörlighet och smidighet, vilket alltid ska ske i harmoni med hästen. Det är fullständigt förkastligt att tvinga in hästen i olika positioner som inte är naturliga för den, vilket i slutändan enbart sliter på hästens leder eller resulterar i överrörlighet istället. Ta hjälp av din terapeut eller veterinär för att utarbeta ett stretching-program som passar just din häst. Tänk på att vid vissa skador kan stretching vara direkt olämpligt.

Dela den här sidan