KranioSakral terapi

 • inre stress

 • nacke, - rygg och bäckenproblematik (såsom låsningar och snedheter t.ex.)

 • spänningar i muskler och bindväv

 • magbesvär

 • käkledsproblematik

 • koncentrationsvårigheter

 • smärta

  ... med mera. 

  Metoden kan nyttjas förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

KranioSakral terapi är en mjuk men djupgående behandlingsmetod som stödjer kroppens egen förmåga att återställa sin balans efter fysisk skada, psykologisk stress och trauma.

Det kraniosakrala systemet är ett slutet system som innefattar fem områden. Dessa områden påverkas mer eller mindre kraftigt under behandling: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i ryggraden och i och runt hjärnan, kraniets ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höftbenen.

Ryggmärgsvätskan pumpas som i en tryckvåg genom det kraniosakrala systemet och gör att även ben och vävnad visar olika rörelser i cykler i olika tidfluktuationer. I den ytligaste av dessa "tider", CRI (Cranial Rythmic Impulse) eller den kraniella vågen, finns faser som kallas flexion och extension.

CRI manifesteras i hela kroppen och kan, precis som pulsen och andningen, förnimmas var som helst i kroppen om man är tillräckligt känslig och hittar rätt "frekvens" att känna den på.

Styrkan i CRI kan mätas av instrument och ligger på mellan 25 mikrometer och 1,5 millimeter.Det är möjligt för människor att fysiskt känna rörelser som är så små som 3 mikrometer. 

Genom att känna hur olika ben rör sig i flexion och extension, eller inte alls, kan man förnimma var det finns restriktioner i kroppen och, genom en mycket lätt beröring, assistera systemet till att återställa cirkulation och flöde där den har minskat eller avstannat av olika orsaker. Den lätta beröringen är, rätt utförd, oerhört effektfull och skapar inget motstånd i kroppens vävnader.

Under behandlingen lossas även spänningar i mjuka vävnader som t ex muskler och bindväv och de snedheter och obalanser som spänningarna skapat i andra delar av kroppen, återställs. Värk och smärta lättar och en uppbyggnad av en kropp i balans kan börja.

En behandling på häst tar oftast drygt en timme första gången, återbesök mellan 45 - 60 minuter. På hund tar det ca 30 - 40 minuter, lite beroende på hur stor hunden är. 

Jag använder mig av en mycket lätt beröring, utan manipulation, och de flesta hästar och hundar upplever behandlingen som väldigt avslappnande och behaglig och många, framförallt hästar, kommer ner i ett djupt meditativt tillstånd.

Även emotionella trauman kan  komma upp till ytan och frisättas i takt med att fysiska spänningar lösgörs. Behandlingen är djupgående på alla nivåer och hästen/hunden kan bli väldigt trött efteråt och behöver få vila.

 Några exempel på vad denna behandlingsform kan vara effektiv för att lösa upp:

Dela den här sidan