Massage

En kroniskt spänd muskel får en sämre syretillförsel och blir successivt allt svagare. När en muskel inte kan arbeta som den ska påverkas även de intilliggande musklerna som får en ökad arbetsbörda och så småningom blir överansträngda.
Naturligtvis påverkar detta hästen negativt på olika sätt och kan efter ett tag ta sig uttryck som oliksidighet, rörelseinskränkningar och även hälta.


Massagen är en effektiv behandlingsmetod för att:


- förebygga skador och rörelseinskränkningar
- lösa upp muskelspänningar som kan ta sig uttryck i hälta, oförmåga att utföra vissa rörelser, stelhet, attitydproblem osv.
- rehabilitera hästen efter skada
- öka prestationsförmågan

Dela den här sidan